2015 Yılına Ait Vaazlar

Yaşamımızdaki İtici Güç Nedir?
Tarih: Temmuz 15th , 2019
İlyas ve Elişa
Tarih: Temmuz 15th , 2019
Rab Karar Değiştirir mi?
Tarih: Temmuz 15th , 2019
Rab’be Hizmet Etmek
Tarih: Temmuz 15th , 2019
Tapınma
Tarih: Temmuz 15th , 2019
Sıkıntılarımızda Ne Yapıyoruz?
Tarih: Temmuz 15th , 2019
Hayatımızdaki Putlar
Tarih: Temmuz 15th , 2019
Kendi Doğruluğumuza Güveniyor muyuz?
Tarih: Temmuz 15th , 2019
İsa’nın Sıpa Üzerinde Yeruşalime Girişi
Tarih: Temmuz 15th , 2019